Loading...

News & Announcements

RSNA RadioGraphics Erişime Açılmıştır

Thursday, January 28, 2016 9:04 PM

Radyoloji alanındaki sürekli eğitimin devamını sağlamak adına hazırlanan tek dergi olan

RadioGraphics (Etki Faktörü 3.807) ile radyoloji biliminin en prestijli temsilcilerinden biri

olarak tüm dünya çapında tanınmaktadır.