Loading...

News & Announcements

Emerald İşletme, Yönetim ve Ekonomi Veri Tabanı Erişime Açılmıştır

Thursday, January 28, 2016 9:10 PM

Emerald Management 120,  Emerald Group Publishing tarafından yayınlanan işletme, yönetim ve ekonomi başta olmak üzere ilgili konularda hakemli ve uluslararası kapsamlı dergilerden 175 tanesini içeren bir veri tabanıdır. Bazı dergilerin tam metin başlangıcı 1994 yılına kadar gitmektedir. Dergilerin kapsadığı konular; işletme, yönetim, strateji, ekonomi, pazarlama,

 muhasebe ve finans, uluslararası ticaret, operasyonlar ve lojistik, kalite, insan kaynakları, sağlık ve sosyal bakım, bilgi yönetimi, kamu yönetimi, çevre yönetimi, turizm ve otelcilik…